Hoppa till innehåll

Har din hjärtstartare används i skarpt läge? Ger den en felsignal? Ring oss nu!

Standard serviceavtal:

  • Gratis elektroder, förstahjälpenväska och vid behov batteri.
  • Hjälp med att hämta ut information ur hjärtstartaren i de fall då den medicinska personalen efterfrågar detta.

Extra serviceavtal:

  • Serviceteknikern kommer till er så fort som möjligt. Han byter gratis ut elektroderna och vid behov även batteriet. Du får även en ny förstahjälpenväska.
  • Serviceteknikern hämtar ut information ur hjärtstartaren i de fall då den medicinska personalen efterfrågar detta.

Inget serviceavtal:

  • Har du inte köpt din hjärtstartareIs från Medisol/hjartstartareshop.se? Då kan du beställa de artiklar du behöver via hjartstartareshop.se 

Kontakta oss på:

Det är viktigt att alla hjärtstartare återställs till ett användningsklart skick efter att de har använts i skarpt läge. Detta gäller även för apparater för vilka det inte finns något serviceavtal hos oss. Ta kontakt med oss för mer information om vad vi kan erbjuda:

Please select the flag of your country. Here you will find more information.